КОНТАКТИ

За да получите информация относно официалните правила за актуалните игри на Марс Инкорпорейтед България ЕООД, можете да се обадите на телефон на потребителя +359 2 419 12 20 или +359 898 150 520 (по тарифен план) всеки ден от 9:00 до 20:00ч.